FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गतको बिरोजगार फारम भर्ने बारे

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत यस पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका सबै वडामा स्थायी बसोबास गर्ने बिरोजगार व्याक्तिहरुले अ-आफ्नो वडामा गई बिरोजगार फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

दस्तावेज: 

Pages