FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा गाउँपालिका प्रमुख श्री दिर्घराज बोगटी ज्यूबाट प्रस्तुत वार्षिक निती तथा कार्यक्रम आ.व २०७७।०७८

७७/७८ 03/23/2021 - 14:48 PDF icon आठौ गाउसभाका लागि सम्बोधन१.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७|७८ को रातो किताब

७७/७८ 01/05/2021 - 16:02 PDF icon red book.pdf

पुर्बीचौकी गाउँपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७|०७८

७७/७८ 08/02/2020 - 10:50 PDF icon वार्षिक निती तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

आब २०७६/७७ को लागि कार्यलय संचालन तथा प्रशासनिक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु !

७६/७७ 05/13/2020 - 12:16 PDF icon २. कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक.html_.pdf

आब २०७६/७७ को लागि आर्थिक विकास तर्फका कार्यक्रमहरु !

७६/७७ 05/13/2020 - 12:10 PDF icon १. आर्थिक विकास.html_.pdf

आब २०७६/७७ को लागि सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु !

७६/७७ 05/12/2020 - 16:01 PDF icon ४. शुसासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र.pdf

आब २०७६/७७ को लागि सामाजिक विकास अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु !

७६/७७ 05/12/2020 - 15:59 PDF icon ५. सामाजिक विकास.pdf

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ को शंसोधित बजेट

७६/७७ 05/12/2020 - 14:37 PDF icon कार्यक्रम शंसोधन.pdf

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको छैटौ गाउँ सभामा गाउँ प्रमुख श्री दिर्घ राज बोगटीद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 05/12/2020 - 14:34 PDF icon गाउँ प्रमुखले दिनु भएको नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५|७६ को बार्षिक कार्यक्रम र लक्ष्य

७५/७६ 02/21/2019 - 15:49 PDF icon SUTRA __ अनुसूची ७.pdf

Pages