FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निति,कार्यक्रम तथा बजेट २०८१/०८२

८१/८२ 06/25/2024 - 13:09 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२.pdf

आ.व.२०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम २०८०

८०/८१ 09/23/2023 - 16:32 PDF icon आ.व २०८०।०८१ को बजेट.pdf

आ.व २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट २०८०

८०/८१ 07/04/2023 - 09:57 PDF icon Final budget and program.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट

७९-८० 07/17/2022 - 08:47 PDF icon Budget.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट

७९-८० 07/17/2022 - 08:40 PDF icon Budget.pdf

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९|८० को ११ औ गाउँशभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/28/2022 - 11:51 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

पुर्विचौकी गाउँपालिकाद्वारा हाल सम्म गरेका ११४ वटा नमुना कामहरुको विवरण

७८/७९ 01/12/2022 - 10:44 PDF icon 114 namuna kaam.pdf

आ.व. २०७८|७९ पुर्विचौकी गाउँपालिकाको दशौ गाउँसभामा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष श्री दिर्घ राज बोगटीद्वारा प्रस्तुत बार्षिक नीति ,बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 01/12/2022 - 10:43 PDF icon गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दिर्घराज बोगटीबाट प्रस्तुत वार्षिक निती.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को स्विकृत बजेट, निति तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/06/2021 - 12:07 PDF icon बजेट आ.व २०७८।०७९.pdf

पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा गाउँपालिका प्रमुख श्री दिर्घराज बोगटी ज्यूबाट प्रस्तुत वार्षिक निती तथा कार्यक्रम आ.व २०७७।०७८

७७/७८ 03/23/2021 - 14:48 PDF icon आठौ गाउसभाका लागि सम्बोधन१.pdf

Pages