FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवा करारमा सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० ८०/८१ 10/03/2023 - 11:28 PDF icon सेवा करारमा सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०८०.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० ८०/८१ 10/03/2023 - 11:24 PDF icon पुर्वीचौकी गा.पा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
पूर्वीचौकी एकिकृत सम्पति कर व्यावास्थापन कार्यबिधि ७५/७६ 03/18/2019 - 15:56 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको विपद कोष संचालन तथा व्यावास्थापन नियमावली ७५/७६ 03/18/2019 - 15:53 PDF icon विपद् काेष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनयमावली.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको कार्यबिभाजन नियमावली ७५/७६ 03/18/2019 - 15:51 PDF icon Gaunpalika Karyabivajan Niyam-final 3.9.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 03/18/2019 - 15:50 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 03/18/2019 - 15:48 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/27/2018 - 13:41 PDF icon पूर्वीचौकी बिनियोजन एेन.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/27/2018 - 13:40 PDF icon पूर्वीचौकी आर्थिक एेन.pdf