FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पुर्बिचौकी गाउपालिकाको स्थानिए समुदायिक स्वास्थ्य इकाई करार कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधी -२०७८ । ८०/८१ 01/28/2024 - 13:26 PDF icon पुर्बिचौकी गाउपालिकाको स्थानिए समुदायिक स्वास्थ्य कार्यबिधी -२०७८.pdf
पुर्विचौकी गाउपलिकाको अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यबिधी, २०७७ । ७७/७८ 01/28/2024 - 13:16 PDF icon पुर्विचौकी गाउपलिकाको अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यबिधी, २०७७.pdf
पुर्विचौकी गाउपलिका एक्जाभेटर सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७९ ७९-८० 01/28/2024 - 13:07 PDF icon पुर्विचौकी गाउपलिका एक्जाभेटर सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७९.pdf
पुर्विचौकी गाउपलिका बिपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको एन, २०७९ ७९-८० 01/28/2024 - 13:05 PDF icon पुर्विचौकी गाउपलिका बिपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको एन, २०७९.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ । ७९-८० 01/28/2024 - 12:58 PDF icon पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आपतकालीन बाल कोष सञ्चालन कार्षविधी २०७८ । ७८/७९ 01/28/2024 - 12:52 PDF icon आपतकालीन बाल कोष सञ्चालन कार्षविधी २०७८_20240128_0001.pdf
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७५/७६ 01/28/2024 - 12:46 PDF icon आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६_20240128_0001.pdf
बस संञ्चालन तथा सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ ७९-८० 01/28/2024 - 12:37 PDF icon बस संञ्चालन तथा सम्बन्धी कार्यविधी २०७९.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/२०८१ को राजस्व परामर्श समितीको प्रतिवेदन २०८०। ८०/८१ 01/28/2024 - 12:19 PDF icon पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आ.व २०८० को राजस्व परामर्श समितीको प्रतिवेदन २०८०.pdf
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको राहत वितरण सम्वन्धी मापदण्ड २०७९ ७९-८० 01/28/2024 - 12:13 PDF icon पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको राहत वितरण सम्वन्धी मापदण्ड २०७९.pdf

Pages