FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
31% (12 votes)
छैन
69% (27 votes)
Total votes: 39