FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
32% (8 votes)
छैन
68% (17 votes)
Total votes: 25