FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पूर्वीचाैकी गाउँपालिकाको एक संछिप्त परिचय

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गतको बिरोजगार फारम भर्ने बारे

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत यस पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका सबै वडामा स्थायी बसोबास गर्ने बिरोजगार व्याक्तिहरुले अ-आफ्नो वडामा गई बिरोजगार फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

दस्तावेज: 

Pages